Alumni Business Directory

แหล่งรวมธุรกิจของเพื่อน พี่น้องศิษย์เก่าลาดกระบัง

ค้นหาธุรกิจที่สนใจ และลงทะเบียนธุรกิจของคุณบน Alumni Business Directory พื้นที่ในการสนับสนุนธุรกิจและร่วมมือกันของศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกคณะ

ดูธุรกิจของศิษย์เก่า

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมศิษย์เก่า
และสร้าง Community ที่แข็งแกร่ง

Career

สมัครงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครือข่ายศิษย์เก่า

Coming Soon

Innovation Club

โครงการสนับสนุนนวัตกรรมของศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่

Coming Soon

Marketplace

การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook Group โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

Coming Soon
โครงการ CSV

นวัตกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่

สร้างความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า ผู้เชี่ยวชาญ และชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจและนวัตกรรมตามความต้องการของ ชุมชน และส่่งมอบความปลอดภัย ความมั่นคง สภาพแวดล้อมที่ดี เศรษฐกิจที่ดี สังคมที่น่าอยู่ สู่ชุมชนในด้านต่างๆ

Coming Soon
นวัตกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่

They believe in us