คุณนพชัย วีระมาน

คุณนพชัย วีระมาน

ประวัติการศึกษา

 •     ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ตำแหน่งในการทำงานปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายพัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็นภายใต้แบรนด์ MASTERKOOL
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด ที่ปรึกษาการออกแบบระบบประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีโอโซน ภายใต้แบรนด์ INGREEN

 

ประวิติการทำงาน

 • ตำแหน่ง General Manager บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
 • ตำแหน่ง Manaing Director บริษัท สยาม เรียล-ไทม์ บิซิเนส จำกัด
 • ตำแหน่ง Vice President บริษัท Siam Media & communication รับผิดชอบดูแลงานพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม IT & TELECOM และโครงการพิเศษของธุรกิจสถานีโทรทัศน์ ITV
 • ตำแหน่ง Managing Director บริษัท SIAM INFOTEL
 • ตำแหน่ง Country Manager บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
 • ตำแหน่ง Managing Director บริษัท สยาม โกลบอล แอคเซส จำกัด บริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

 

ตำแหน่งงานทางสังคม

 • 2548-2550 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

งานอดิเรก

 • เล่นกอล์ฟ
 • อ่านหนังสือ
 • ศึกษาและปฏิบัติธรรม

 

ความสนใจพิเศษ

 • สนใจด้านธรรมะ และภาวะผู้นำ

 

แนวคิด/หรือเป้าหมาย

ความสำเร็จเกิดจากการมีเป้าหมายที่มีคุณค่า และมีความมุ่งมั่นพากเพียร พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น

 

ผลงาน

การปฏิวัติอุตสาหกรรมความเย็นที่นอกเหนือจากพัดลม และ เครื่องปรับอากาศด้วยพัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็นรายแรกของ

 

รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

 • 2563 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ด้านสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน
 • 2565 รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ “62 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง The Master of Innovation”