คุณอภิชาติ ปีปทุม

คุณอภิชาติ ปีปทุม

ประวัติการศึกษา / ทักษะและการฝึกอบรม

 • 2525 Mini MBA, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •  2531 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มีความสามารถดูแลด้านการตลาด การขาย และการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่าง
 • ดูแลการบริหารจัดการในองค์กร ให้บรรลุเป้าหมาย ตามโยบายที่กำหนดไว้
 • Director Accreditation Program Thai Institute of Directors
 • Smart Disclosure Program (SDP)
 • ฝึกอบรมความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าต่าง ๆ (Hard Skill)
 • การออกแบบและบำรุงรักษา 115/22kV. สถานีไฟฟ้าแรงสูง
 • กลยุทธ์ผสานการขายและการตลาด
 • คอร์ส ฝึกอบรมความรู้ด้านวิศวกรรมของสินค้าที่สำคัญในต่างประเทศ

 

ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอพีไอ แอดวานซ์ อินทิเกรต 2019 จำกัด

 

ประสบการณ์ทำงาน

Manager Director บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบ

 • มุ่งเน้นการตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล ที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจากเครื่องจักรไอน้ำ เป็น การใช้ระบบไฟฟ้าในการหีบอ้อย จึงเป็นผู้นำในการ Supply ระบบไฟฟ้าดังกล่าว ทำให้ยอดขายของ บริษัทเติบโตเกิน 2 เท่า ซึ่งในปี 2008 และ 2009 ยอดขายร่วม 500 ล้านบาท และจากปี 2010 เป็นต้นมา ยอดขายมากว่า 1000 ล้านเป็นต้นมา
 • บริหารจัดการงานทุกภาคส่วน ส่งผลให้ผลประกอบการดีขึ้น จนสามารถทำให้บริษัทฯ เข้าระดมทุนใน ตลาดหลักทรัพย์ได้
 • ค้นหา เลือกสรร สินค้าที่หลากหลายขึ้น อาทิเช่น หมักในน้ำตาล, สถานีไฟฟ้าแรงสูง และอื่น ๆ ที่สนับสนุนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มของชามให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างทีมชายและทีมวิศวกรรม เพื่อให้ผลงานที่ออกไปมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าจนเกิด การบอกต่อ ทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า ในงานไฟฟ้าของอุตสาหกรรมน้ำตาล

General Manager (Sale) บริษัท ซีพีที ไทยแลนด์ จำกัด

ความรับผิดชอบ

 • ร่วมก่อตั้งบริษัท ซีพีที ไทยแลนด์ จำกัด เพื่อดำเนินกิจการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และระบบควบคุมให้กัน โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
 • ดูแลรับผิดชอบงานขาย งานตลาด และงานบริหารด้านบัญชี การเงิน และอื่นๆ นำพาบริษัทฯ ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มยำกุ้ง”2540
 •  คัดสรร สินค้าจากทุกมุมโลก เพื่อทำการหมายในแนวทานที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าไม่ต้องพึ่งพาสินค้า จากบริษัทใหญ่ หรือสินค้าเต็มและได้ราคาที่ถูกและเหมาะสมกับการใช้งานของตลาดอุตสาหกรรมไทย
 • สร้างยอดขาย 150-50 ล้าน โดยเน้นการอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรม น้ำตาล อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมเหล็ก

Sales Manager บริษัท คอนโทรลเทคนิค จำกัด (UK Complay)

ความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานขาย, งานบริการ, งานบริหาร และ งานด้านการเงินและบัญชี
 • ควบคุมทีมงานขายในปีที่ 3, 4 และ 5 โดยเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลมากขึ้น สร้างยอดราย 90 ล้านบาท, 120 ล้านบาท และ 140 ล้านบาทตามลำดับ
 • พัฒนาสินค้าและบริการ ให้ตอบสนองกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากขึ้น

Supervisor Sales Engineer บริษัท คอนโทรลเทคนิค จำกัด (UK Company)

ความรับผิดชอบ

 • พนักงานคนไทยคนแรกที่ทำงานร่วมกับต่างชาติ ตั้งแต่เปิดบริษัทสาขาที่ประเทศไทย ดูแลงานขายและ งานบริการ
 • ดูแลงานขายและทำการตลาด ชุดปรับความเร็วรอบ (AC Inverter & DC Drives) สร้างยอดขายในปีแรก 40 ล้านบาท นับจากที่บริษัทเปิดปราการ
 • ในปีที่ 2 ดูแล และสร้างทีมงานขายให้กับลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม เพิ่มยอดขายเป็น 60 ล้านบาท

Senior Sales Engineer กลุ่มบริษัท ยูกรุ๊ป (ชไนเดอร์ ไทยแลนด์ ในปัจจุบัน)

ความรับผิดชอบ

 • เป็นคนแรกเพื่อทำตลาดชุดปรับความเร็วมอเตอร์ (AC Inverter) ให้กับยี่ห้อ Schneider
 • ดูแลลูกค้าในทุกๆ กลุ่มอุตสาหกรรม รับผิดชอบยอดขาย 30 ล้านบาท

Sales Englheer บริษัท เอบีบี ไทยแลนด์ จำกัด

ความรับผิดชอบ

 • Sales Engineer คนแรกที่รายชุดปรับความเร็วมอเตอร์ (AC Inverter) ให้กับ ABB
 • ดูแลสินค้าชุดควบคุมเครื่องจักรให้กับ กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์, กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ, กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีคอล และพลาสติก
 • ดูแลสินค้าพิเศษประเภทเครื่องจักร เช่น หม้อปั่นน้ำตาล, ตราชั่งรถบรรทุก ให้กับโรงงาน น้ำตาล, โรงงานแป้งมั่น และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ
 • รับผิดชอบยอดขาย 20 ล้านบาท

 

กิจกรรมเพื่อสังคม

 • อุปนายกคนที่ 1 สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กรรมการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อุปนายกคนที่ 1 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ด้านสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน
 • ได้รับรางวัล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ ผู้สนับสนุนการศึกษาในวาระครบรอบ 50 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง