คุณทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์

คุณทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญามหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาศิลปะการออกแบบ จาก The University of Kansas
 • ปริญญามหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ จาก Texas Woman’s University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 •  ปริญญาตรี จากภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

 • ศิลปิน นักวิจัยละที่ปรึกษาอิสระด้านการออกแบบและศิลปะ

 

ประสบการณ์/หรือผลงาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านศิลปะและการออกแบบ San Diego State University เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ด้านศิลปะและการออกแบบ Northern Illinois University เมืองดีเคลบ์ รัฐอิลอนยล์
 • อาจารย์ ด้านการออกแบบเครื่องประดับและงานโลหะ Savannah College of Art and design เมืองซาวาน่า รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร

 

ผลงานศิลปะ

งานศิลปะแสดงสดและการออกแบบของเขาได้รับการจัดแสดงและนำเสนอในระดับประชาติและนานาชาติ เช่น Body Politic: Out of Picture-How would you like my dignity to be cooked? ศิลปะแสดงสดที่ให้ความสำคัญต่อเวลา (Durational performance) Galleries’ Night Bangkok 2020 Bridge Art Space Bangkok, Thailand, โครงการศิลปินพำนัก Sala Oasis: Social Participatory Art Project for Artist in Residence program 2019, The Penisula Bangkok, ศิลปะหลากศาสตร์  (Interdisciplinary art) ประกอบด้วยศิลปะการแสดงสดที่ให้ความสำคัญต่อเวลา (Durational performance) วิดีโอ วัตถุทางศิลปะ ศิลปะจัดวางพื้นที่เฉพาะ (Site specific installation) และการทำงานร่วมกันกับชุมชน  กรุงเทพฯ ประเทศไทย Bangkok Art Biennale 2018 ศิลปะแสดงสดที่ให้ความสำคัญต่อเวลา (Long duration performance) “The Gradener” แสดงต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 22 วัน การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 8 Long duration performance titled “A Possible Island คัดเลือกและจัดโดย (Marina Abramovic Institute หรือ MAI) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre หรือ BACC) กรุงเทพ ประเทศไทย, Bangkok Art Biennale 2018, ชุดศิลปะแสดงสดที่ให้ความสำคัญต่อเวลา (a series of long duration performances) “Mis/placed: The Existing of Non-Existence” การแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “Beyond Infinity” หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพ ประเทศไทย เป็นการแสดงต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงต่อวัน ต่อเนื่องทั้งหมด 6 วัน; ONE ARTIST A WEEK/ ATHENS 2018, ชุดศิลปะแสดงสดที่ให้ความสำคัญต่อเวลาและบริบทพื้นที่ “Body politic” กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ Galleries’ Night Bangkok 2019 ศิลปะแสดงสด “Body Politic: My Lungs are Your Filters” เป็นส่วนหนึ่งของ “Pockmark” โดย LIV ID collective แสดง ATTA Gallery, Bridge Art Space, Sture Art Space และ N22 Art space กรุงเทพ ประเทศไทย; Bangkok Bienniel 2018, A Pavilion Without Pavillion ชุดศิลปะแสดงสด “Body Politic: How is the Taste of My Body” N 22, “Body Politic: Green Ghost Train” Speedy Grandma, Body Politic: Blind Leading the Blind” Bridge Art Space unu A/PART: A pavilion, “Body Politic: How to Explain Constructed Picture of Democracy to…” ATTA Gallery กรุงเทพ ประเทศไทย; a/part: the existing of the non-existence: Cross, Buddha statue, Nang Kwak ศิลปะแสดงสด The University of Kansas เมืองลอว์เรนซ์ รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา, Galleries’ Night Bangkok 2018 ศิลปะแสดงสดและนิทรรศการ VDO สิ่งที่หลงเหลือและร่องรอยจากการแสดง “Body Politic: David Molsawat” อังกฤษแกลเลอรี่ ที่ Speedy Grandma กรุงเทพ ประเทศไทย; SCHMUCK 2016-9 นิทรรศการแสดงผลงาน เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี, Ausgezeichnet! most excellent! Schmuck_Kunst für Helden/ Jewellery Art for Heroes ศิลปะแสดงสดที่ให้ความสำคัญต่อเวลาและงานศิลปะ เมืองเคมนิทซ์ ประเทศเยอรมนี, New American Ideals in Contemporary Jewelry exhibition นิทรรศการแสดงผลงาน เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา; Radiant Pavilion: Melbourne Contemporary Jewellery and Object Trail 2015 ชุดศิลปะแสดงสดในหลายพื้นที่ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย; Unexpected Pleasures: The Art and Design of Contemporary Jewellery นิทรรศการแสดงผลงาน Design Museum กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษและ National Gallery of Victoria เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย; นิทรรศการแสดงผลงาน พิพิธภัณฑ์ The Victoria and Albert Museum กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ: นิทรรศการแสดงผลงาน พิพิธภัณฑ์ Kunsthandwerk im Museum เมืองยูทิน ประเทศเยอรมันนี, นิทรรศการแสดงผลงาน ในงาน SOFA เมืองชิคาโก รัฐอิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา: นิทรรศการแสดงผลงาน พิพิธภัณฑ์ FullerCRAFT Museum เมืองบร็อคตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ELEPHANT PARADE SINGAPORE 2011, International public art ประเทศสิงคโปร์และหอศิลป์อัตตา กรุงเทพ เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วงานเขียนของเขาเกี่ยวกับศิลปะงานออกแบบและงานหัตถศิลป์ผ่านงานวิจัยบทความวิชาการตำราและนิตยสารได้รับตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้แก่ตำราภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องประดับ (English for Jewelry Design) และ การออกแบบโลหะภัณฑ์ 1 (Metal Work 1), โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาช น), โครงการวิจัยเรือง ความคิดสร้างสรรค์กับการประยุกต์ เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาช น), โครงการวิจัยเขื่อง การศีกษา วิเคราะห์และค้นหาอัตลักษณ์งานศิลปะเครื่องประดับร่วมสมัยเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่งานออกแบบที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจและสังคมสร้างสรรค์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, โครงการวิจัยเรื่อง การศีกษาผลงานนักออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยของไทยจาก พ.. 2545 จนถึงปัจจุบัน ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการผลิตเครื่องประดับเงินบ้านเขวาสินรินทร์ ตาบลเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโครงการวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง The Edges of Grace: Provocative, Uncommon Craft ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก San Diego State University in San Diego, California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ด้านงานบริการสังคม ชุมชน ศิลปะและวัฒนธรรม 

ทำงานร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ด้านการพัฒนาการออกแบบและศิลปะ รวมทั้งการช่วยเหลือสังคม ได้แก่ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มนักออกแบบเครื่องประดับไทย “Jewelers Alert” ช่วยเหลือสังคมเนื่องจากโรคระบาดโควิค-19 ระดมทุนรายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จากการขายผลงานการออกแบบเครื่องประดับ มอบตรงต่อมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และมูลนิธิกระจกเงา จัดฝึกอบรมด้านการออกแบบเพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสำหรับผู้ประกอบการเครื่องเงินทอง โครงการสร้างอัตลักษณ์เครื่องเงินทองจากท้องถิ่นสู่สากล จังหวัดสุโขทัย, เชียงใหม่และน่าน สนับสนุนโครงการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์และการเล่าเรื่องผ่านทัศนภาษาในเครื่องประดับร่วมสมัย หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นให้คำปรึกษาแนะนำ กิจกรรมสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น (FDC) ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย สนับสนุนโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินผลงานักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มาร่า, รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย (An External Assessor for DEGREE ASSESSMENT, Fine Metal Department, Faculty Of Art & Design, University Technology MARA, Selangor Darul Ehsan, Malaysia); บริการวิชาการศิลปะและวัฒนธรรม ออกแบบโพธิ์สัตตะมหามงคลและบัวสัตตะมงคล โครงการจัดสร้างพระสัตมหามงคล เพื่อระดมทุนจัดสร้างอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ ศิลปินพำนัก แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย รัฐแคนเบอร์ร่า ประเทสออสเตรเลีย (Artist in Residence, The Australian National University, Canberra, Australia); ศิลปินพำนัก (แลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านความคิดสร้างสรรค์) สถาบันออกแบบฮ่องกง เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (Artist in Residence, “Creative-in Residence”, Hong Kong Design Institute (HKDI), Hong Kong); อาสาสมัครช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติสีนามิ เมื่อปี 2547 ร่วมกับคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเครือพญาไทและเปาโล, อาสาสมัครสภากาชาดอเมริกา ช่วยเหลือผู้อพยพภัยพิบัติทางธรรมชาติเฮอริเคนแคทรีนา พ.. 2548 ณ เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

 

แนวคิด/หรือเป้าหมาย

    Art communicates through visual and non-visual means; the subject matters of art originate from culture and society; therefore, art is an instrument to critically and creatively catalyze and cultivate for a new and diverse cultural and social value.’’ Taweesak Molsawat

 

รับรางวัลและเกียรติยศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 • รางวัล The Best of Show จาก The Octagon Center for The Arts เมืองเอมส์ รัฐไอโอว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รางวัล Thailand Best Design of the Year 2005 Awards จากมหาวิทยาลัยศิลปากร $1a Research, Scholarship, and Creative Activity Award on San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

 • รางวัล The Best of Show จาก The Octagon Center for The Arts เมืองเอมส์ รัฐไอโอว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • รางวัล Thailand Best Design of the Year 2005 Awards จากมหาวิทยาลัยศิลปากร $1a Research, Scholarship, and Creative Activity Award on San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ด้านผลงานดีเด่น พ.. 2563