คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

ประวัติการศึกษา

  • 2546 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  •  2551 ปริญญาโทคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

  • ผู้ก่อตั้งและผู้ดูแลกลยุทธ์ และไอเดีย ของบริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด
  • ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าทีมการตลาดและเทคโนโลยี บริษัท เทรเชอริสต์ จำกัด

 

ประสบการณ์/หรือผลงาน

  • 2553 – ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและผู้ดูแลกลยุทธ์ และไอเดีย ของบริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด
  • 2557 – ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าทีมการตลาดและเทคโนโลยี บริษัท เทรเชอริสต์ จำกัด

 

รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

  • รองชนะเลิศ การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจเอเชีย (ASIA MOOT CORP 2008 )
  • ชนะเลิศรายการเกมกลยุทธ์ ปี 2 (2009) (รายการเรียลลิตี้การตลาดบนสื่อโทรทัศน์)
  • 2563 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน.

 

 แนวคิด/หรือเป้าหมาย

เรียนรู้และปรับตัว พัฒนาแบบไร้กรอบและขีดจำกัด