รายละเอียด

The World Master of Innovation

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เผยผลการจัดอันดับของThailand’s Top University (TTU) ที่เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการรู้จักชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันฯ ของกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนอาชีวศึกษาที่กำลังจะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดย สจล. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐยอดนิยมที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดในปี 2567 ใน 6 สาขาวิชา ดังนี้ 1.สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2.สาขาไอที เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.สาขาโลจิสติกส์ 4.สาขาดิจิทัลมีเดีย 5.สาขาวิทยาศาสตร์ และ 6.สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

อีเว้นท์และกิจกรรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ