รายละเอียด

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ บริษัท NEO ACADEMY (บริษัท พรอพอทูนิตี้ จำกัด) ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการจัดโครงการอบรมหลักสูตร “Mini MBA – Finance for non-finance manager” ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567  ณ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญบุคลากร ศิษย์เก่าหรือผู้ที่สนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (ราคาปกติ) ท่านละ 39,000 บาท (ส่วนลดพิเศษสำหรับศิษย์เก่า สจล. มูลค่า 5,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียาพร แตงรอด โทร. 02-329-8000 ต่อ 6317 หรือ 084-134-6703

อีเว้นท์และกิจกรรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ