โครงการปรับปรุงอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติลานอุทยานพระจอมเกล้า
VIRTUAL EVENT

โครงการปรับปรุงอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติลานอุทยานพระจอมเกล้า

  • 4 ก.ค. 2567
  • อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติลานอุทยานพระจอมเกล้า

รายละเอียด

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล.พร้อมคณะกรรมการบริหาร และศิษย์เก่า ได้เข้าร่วม
ประชุมหารือกับ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี และทีมผู้บริหาร สจล.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการปรับปรุงอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติลานอุทยานพระจอมเกล้า รวมถึงลานดูดาวโหราศาสตร์ที่เป็นหนึ่งในพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่4 เมื่อ 4 กค.2567

อีเว้นท์และกิจกรรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ