อัพเดตการจัดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปฐมวิเวก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
VIRTUAL EVENT

อัพเดตการจัดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปฐมวิเวก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

  • 29 ม.ค. 2566
  • วัดปฐมวิเวก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

รายละเอียด

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดปฐมวิเวก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
สมาคมศิษย์เก่า สจล. มีกำหนดจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เสนาสนะและปัจจัยสี่ เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจของสงฆ์
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ วัดปฐมวิเวก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิมลสรการ (พระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโร) เจ้าอาวาสวัดปฐมวิเวก (ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 25)

ประธานฝ่ายฆราวาส คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล.

กำหนดการ

เวลา 08.00 น. พระภิกษุรับภัตตาหารเช้า

เวลา 10.00 น. ทอดผ้าป่าสามัคคี กรวดน้ำ รับพร เสร็จพิธี