งานอบรมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ครั้งที่ 1
VIRTUAL EVENT

งานอบรมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ครั้งที่ 1

  • 17 ก.พ. 2565
  • ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปฐมวิเวก หนองย่างเสือ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

รายละเอียด

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเปิดปฐมฤกษ์ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ปฐมวิเวก หนองย่างเสือในการเปิดอบรมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เป็นครั้งแรก โดยมีพระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโร เจ้าอาวาสวัดปฐมวิเวก เป็นประธานในงานและได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม สร้อยทอง เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ วัดปฐมวิเวก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย รวมถึงสมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ AATSEA โดย รศ.ดร.เกษม สร้อยทอง ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แห่งนี้ภายใต้แนวความคิดคุณธรรม นำคุณภาพซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่ที่มีกรอบความคิดที่จะสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม Creating Shared Value เพื่อส่งมอบความน่าอยู่อย่างยั่งยืนสู่ชุมชน พร้อมกับยกระดับเศรษฐกิจให้กับชุมชนอีกด้วย

การอบรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรและนักวิชาการทั้งในชุมชน และนอกพื้นที่ โดยมีผู้เข้าอบรมกว่า 100 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบ Certificate เพื่อนำไปใช้ประกอบวิชาชีพต่อไป