ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ อดีตอธิการบดี และศิษย์เก่า สจล.
VIRTUAL EVENT

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ อดีตอธิการบดี และศิษย์เก่า สจล.

  • 13 มิ.ย. 2567

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ อดีตอธิการบดี และศิษย์เก่า สจล.

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Order of The Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon จากรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567

อีเว้นท์และกิจกรรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ