รายละเอียด

ขอเชิญศิษย์เก่า KMITL ร่วมทำบุญกฐินพระราชทานประจำปี 2567

ขอเชิญศิษย์เก่า KMITL ร่วมทำบุญกฐินพระราชทานประจำปี 2567  ณ วัดบางพระวรวิหาร ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567
ท่านสามารถทำบุญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยสแกน QR Code ในภาพ  เงินที่ท่านทำบุญทั้งหมดจะถูกโอนตรง
ไปยังวัดบางพระวรวิหารและยอดเงินจะถูกบันทึกในระบบ e-Donation ของกรมสรรพสามิตโดยตรง
ซึ่งจะปรากฏในข้อมูลภาษีของท่านโดยอัตโนมัติ

 

อีเว้นท์และกิจกรรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ