การประชุมความก้าวหน้าหน้าและสรุปความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าและคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
VIRTUAL EVENT

การประชุมความก้าวหน้าหน้าและสรุปความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าและคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

  • 12 มิ.ย. 2567
  • ณ ห้องประชุมชงโค ชั้น 6 อาคาร เอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

การประชุมความก้าวหน้าหน้าและสรุปความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าและคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

          สืบเนื่องจากสถาบันฯ ได้มีโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทหรือหน่วยงานของศิษย์เก่า ที่ต้องการงานวิจัย ให้พนักงานของบริษัทเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เชิญชวนบริษัทต่างๆ เข้าร่วมโครงการ และบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ส่งพนักงานเข้ารับการศึกษาในโครงการดังกล่าว และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 5 คน และปริญญาโท 2 คน โดยการนำปัญหาและความต้องการนวัตกรรมของบริษัทฯ มากำหนดเป็น project base
จึงได้มีงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการดังกล่าวในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชงโค ชั้น 6 อาคาร เอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยท่านอธิการบดี รศ ดร.คมสัน มาลีสี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานแถลงข่าว

อีเว้นท์และกิจกรรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ