ช่องทางติดต่ออื่นๆ

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 1 ชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ดูแผนที่

เบอร์ติดต่อ

02-326-4386

02-326-4386

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม

คุณประสา กลัดแขก (ผู้จัดการสมาคมฯ)

090-962-6528

prasa168_k@yahoo.com

คุณนาตยา ชื่นบาน (เจ้าหน้าที่สมาคมฯ)

084-388-4414

nc.bubblebee@gmail.com

คุณณฐภัทร สุขกลิ่น (เจ้าหน้าที่สมาคมฯ)

063-305-8902

nathaphat.s1995@gmail.com