ประวัติเกี่ยวกับบริษัท 

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.0 ล้านบาท และในปี 2557 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 150.0 ล้านบาท เพื่อลงทุนพัฒนา โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลโครงการแรกที่จังหวัดแพร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.4 เมกะวัตต์ โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (EPC Turnkey) มายาวนานกว่า 15 ปี ดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“SBC”) และบริษัท ศแบง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“SBE”) มีนายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล เป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่

สินค้าหรือบริการของบริษัท 

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ให้บริการด้านวิศวกรรม และดำเนินธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร โดยธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

  1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
  2. ธุรกิจด้านวิศวกรรม
  3. ธุรกิจเชื้อเพลิง

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • 0-2731-7999

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)

คุณเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด