ประวัติบริษัท

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 โดยนายนพชัย วีระมาน และกลุ่มเพื่อน เพื่อ  โดยบริษัทฯ เป็นรายแรกที่มีการวิจัยและพัฒนาพัดลมไอน้ำเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอากาศร้อนในสถานที่ที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้

ปี 2554 ได้ก่อตั้ง บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 กันยายน 2558 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยรหัสหลักทรัพย์ KOOL และเมื่อเดือนมกราคม 2565 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการในกลุ่มบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด และเข้าซื้อหุ้นบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการเงิน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 บริษัทได้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เมตตะ ฟาร์มา จำกัด และบริษัท เรมีดี้ส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม เพาะปลูกพืชกัญชา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา จึงทำให้บริษัทมีบริษัทย่อยรวม 8 แห่ง ได้แก่  

1.บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

2.บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด

3.บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ด ไวเซอรี่ จำกัด  

4.บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

5.บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด

6.บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนทวี จำกัด

7.บริษัท เมตตะ ฟาร์มา จำกัด 

8.บริษัท เรมีดี้ส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และกิจการร่วมค้า 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อเรา

  • 12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • 02 953 8800

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณนพชัย วีระมาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์  รุ่นที่ 20

คุณนพชัย วีระมาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 20

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด