บริษัท บิซไชน์โซลูชั่น จำกัด

Established in 2007 to provide high quality products and excellent after-sales services in connection with the supply of pipeline equipment, pipeline intervention and inspections services, and rehabilitation product and services to meet the customer’s requirement & safety standards.

We have professional sales and technical specialists in handling each product which our company are presenting. Our policy is to implement and deliver a satisfactory solution to our customer by comprehensive technical lead and see ourselves as a solution provider. Other strength such as our global network partnership with western country company in USA and Europe, ensure us to source the product and services to fit customer precise application needs without wasting their own time, effort and resources not just in more competitive price, but a willingness to go beyond customary expectations to get the job done .

We can provide a one-stop solution for your engineering needs mainly conglomerates in energy industry and petrochemical industry.

ติดต่อเรา

  • 46 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  • 02-328-8819

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมโภชน์ จริยโสธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวัดคุม รุ่นที่ 36

คุณสมโภชน์ จริยโสธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวัดคุม รุ่นที่ 36

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด