ประวัติ

 บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2538 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากการทำงานในสาขาอาชีพที่หลากหลายและมีความรู้ความสามารถ ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงงานเพื่อทำการผลิตงานแปรรูปโลหะแผ่นที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 7 ล้านบาท และต่อมาบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเป็น 150 ล้านบาท

    วันที่ 3 สิงหาคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนรวมเป็น 275 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (BM-W1) จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการลงทุนในพม่า และรองรับการร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น

สินค้าหรือบริการของบริษัท 

1) Metal Trunking and White Conduit

2) Communication Rack, Cabinet and Enclosure

3) Electrical Switchboard and Lighting Fixture

4) Fabrication and Metalworking

5) Mold & Die Making, Machine Tool and Equipment

6) Sheet Metal Part, Press Part, Machine Part and Assembly Part


ติดต่อเรา

  • 149 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 (แยก 19) ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
  • 02-817-5555

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณธานิน สัจจะบริบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 17

คุณธานิน สัจจะบริบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 17

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด