ประวัติเกี่ยวกับบริษัท 

“CPT”  ก่อตั้งเมื่อปี 2538 , ด้วยรากฐานที่มั่นคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(SET) , ดำเนินธุรกิจเป็น System Integrator (supply ตู้ไฟฟ้าและงานติดตั้งระบบไฟฟ้า) ทางด้าน Electrical Power (LV to HV 115KV)  & Control System , มีโรงงานประกอบตู้ไฟฟ้าด้วยเครื่องจักรและกระบวนการผลิตมาตรฐานสูง , ได้รับการ certified  เป็น License Partner ของ Siemens AG ในการผลิตตู้ Type Test ของ Siemens ทั้งตู้ MV Switchgear (Simoprime model) และ LV Switchgear (Sivacon S8 model) , อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1436-2564 ยืนยันมาตรฐานในการผลิตตู้ไฟฟ้า

 

 สินค้าหรือบริการของบริษัท 

  • Power distribution solutions : CPT is Siemens’s official licensed for MV (24/12 KV) and LV switchgear (Simoprime and Sivacon) manufacturing at our factories, we can also offer our own design/cost competitive MV/LV panel using components from global brand e.g. ABB, Schneider, Siemens, …
  • Drives / Automation solutions : Motor, Variable Speed Drive (AC and DC), Motor control/starter solutions, soft start and SCADA/PLC solutions, CPT is working with global technology partners like Danfoss, TMEIC, ABB, Siemens, LS, Parker, Aucom, CPT has its “own factories” which can assemble all kind of electrical and control panel, our factories equipped with required tools and testing facilities.
  • A fully 115 KV turnkey substation (AIS, GIS or Hybrid) : CPT has delivered over 30 projects successfully, our customers are both Utility (MEA/PEA) and private company, CPT has in-house design/engineering capability, manufacturing of electrical panels as well as over 25+ service personal supporting after sales.
  • Electrical installation and cabling work from HV to LV equipment, modification/revamp and all kind of electrical and control services
  • Power quality solutions : CPT has our in-house engineering capability and high standard measuring tools for power quality measurement, we can design/offer  harmonic filter, active filter, tuned/de-tuned filter as well as power factor correction solution which meet power quality’s requirements.

ติดต่อเรา

  • 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • 02-954-2590

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  รุ่นที่ 21

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 21

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด