ประวัติเกี่ยวกับบริษัท 
     แต่เดิมนั้น  สมาคม เป็นเพียง ชมรมนักศึกษาเก่าวิทยาลัยการก่อสร้าง  ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างถูกต้อง จนเมื่อมีศิษย์เก่ามากพอจำนวนหนึ่ง  และด้วยการผลักดันของคณบดีในขณะนั้น  คือ  อ.สมลักษณ์  อัศวเหม  และ ศ.ประสม รังสิโรจน  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี สจล. ให้มีการพูดคุย  ร่วมประชุมแสดงความคิดและหาวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาคมฯ มีแนวทางอันจะก่อเกิดประโยชน์แก่พี่น้องสมาชิกให้มากที่สุด  ด้วยการเขียนธรรมนูญสมาคม เพื่อเป็นกฎระเบียบข้อบังคับให้ปฏิบัติของสมาชิกและผู้ที่จะเข้ามาบริหารสมาคมฯ

การจัดหาทุนเริ่มแรก  เพื่อการจัดตั้งสมาคมจึงเกิดขึ้น  ในปี พ.ศ. 2529 ด้วยงานโบว์ลิ่งการกุศล  ใช้ชื่องานว่า “ผึ้งโยนโบว์”  ที่เอกมัยโบล์ว  มีผู้สนับสนุนและศิษย์เก่ามาร่วมพบปะสังสรรค์กันมากมาย   รายได้จากการจัดงานนี้บางส่วนมอบให้เป็นทุนการศึกษาในคณะฯ  และเป็นทุนในการดำเนินการของสมาคมฯ  ต่อไป

สมาคมศิษย์เก่า  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.  จึงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2529  โดยจดทะบียนกับสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)  ใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”  ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “KING MONGKUT INSTITUTE OF TECHNOLOGY CHAOKUNTAHAN LADKABANG’S ALUMNI ASSOCIATE”

ตราสมาคมฯ  ออกแบบโดย คุณชาลิน ยมาภัย (ศอ.17)

ช่วงแรกเริ่มนั้น  ที่ทำการสมาคมฯ ได้ย้ายไปตามที่อยู่ของนายกสมาคมฯ  แต่ละช่วงเวลา ต่อมาได้ใช้พื้นที่ของสมาคมศิษย์เก่า ของสถาบันฯ  ซึ่งให้ใช้สถานที่และบุคคลากรของสมาคมกลางได้  จนปัจจุบันที่ทำการสมาคม ฯ  ได้จัดสร้างขึ้นในพื้นที่ของคณะ (บริเวณบ้านประหยัดพลังงานเดิม)   แล้วเสร็จและเปิดใช้ในปี พ.ศ.2562
อาคารสมาคมฯ  ออกแบบโดย – บริษัท โอเรียนทัล สตูดิโอ จำกัด

ติดต่อเรา

  • 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด