ประวัติบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (PLE) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2531 โดย กลุ่มวิศวกร ที่มีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโดยตรง บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในวงกว้างถึงเรื่องความสามารถและทักษะทางการจัดการทางด้านวิศวกรรม ทั้งระบบไฟฟ้า, เครื่องกล, และงานโครงสร้าง ที่ให้บริการกับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ทั้งในและต่างประเทศ

 

บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจรรวมถึงให้บริการออกแบบจัดหารับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจรรับงานทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐโดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จากวิธีการประมูลหรือการเจรจาต่อรองรวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้าบริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของงานหลักแบ่งได้5 ประเภทได้แก่งานก่อสร้างโยธาและงานติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบปรับอากาศระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

ติดต่อเรา

  • 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
  • 02-332-0345

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณอำนวย  กาญจโนภาศ คณะ วิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นที่ 14

คุณอำนวย กาญจโนภาศ คณะ วิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นที่ 14

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด