ประวัติบริษัท

ปัจจุบันดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อทางการค้าว่า อินฟินิท (INFINITE)เป็นองค์กรผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การันตีมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้วยประสบการณ์และดำเนินงานอย่างมั่นคงมากว่า 20 ปี (ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท) โดยองค์กรมุ่งมั่นในการวางรากฐาน ด้านวิจัยและพัฒนา (R&D)ตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนควบคุมการผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขายเพื่อให้สินค้านวัตกรรมสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และทันต่อความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการครอบคลุมทุกธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

VISION

ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า พร้อมพัฒนาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมียม เพื่อมุ่งสู่คุณภาพระดับสากล

Mission

มุ่งมั่นพัฒนายกระดับงานวิจัยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีรวมถึงการให้บริการ หลังการขาย โดยมีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นบริษัทเอกชนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้บริการสินค้าด้านเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของลูกค้านำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

ติดต่อเรา

  • บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 25/37 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • 02 573 4400
  • @infinitecorp

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณมนตรี วรรณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 29

คุณมนตรี วรรณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 29

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด