ประวัติบริษัท

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา โรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI (USA) พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยและรักษา ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจCardiac Catheterization Laboratory เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT-128 Slices เครื่องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เอ็มอาร์ไอ MRI กล้องส่องตรวจและผ่าตัด Endoscope กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการผ่าตัด Microscope เครื่องอัลตราซาวด์ Ultrasound เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก เครื่องตรวจหามะเร็งเต้านมระบบดิจิตอล เครื่องวัดการนอนกรน เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ ผลตรวจทางรังสีวิทยาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการบันทึกเวชระเบียนด้วยคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์จัดยาและบุคลากร ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และพนักงานต่างๆ เพื่อรองรับการใช้บริการอย่างครบครัน

 วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงพยาบาลสินแพทย์จะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ในกรุงเทพฝั่งตะวันออก ที่ทุกคนคิดถึงเมื่อมีปัญหาสุขภาพ

พันธกิจ (MISSION)

ให้การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก มุ่งเน้นการดูแลที่มีความอบอุ่น ปลอดภัยและเคารพในสิทธิของผู้ป่วย

ไดัรับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้

  • ปี 2551 ได้รับมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
  • ปี 2553 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) ครั้งที่ 1
  • ปี 2554 ได้รับมาตรฐาน HA ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.
  • ปี 2558 ได้รับมาตรฐาน HA ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.
  • ปี 2559 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) ครั้งที่ 2
  • ปี 2562 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) ครั้งที่ 3
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI จากประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง

ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 4 ในปี 2565

ติดต่อเรา

  • 508 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
  • 02-793-5000

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 20

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 20

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด