ประวัติบริษัท

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในฐานะผู้ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการออกแบบพัฒนาวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลายแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร พลังงาน การขนส่งและความปลอดภัย โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้คนไทยได้รับการบริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ ด้วยศูนย์บริการ ซึ่งมีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ UTEL ส่งมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังเป็นแรงสำคัญในการผลักดัน การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เมืองแห่งอนาคตของคนไทยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะผสานเป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิต

สินค้าหรือบริการของบริษัท :

ติดต่อเรา

  • 499 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณธนาพันธ์ ตันติสัตยกุล คณะวิศวะกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย รุ่น 30

คุณธนาพันธ์ ตันติสัตยกุล คณะวิศวะกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย รุ่น 30

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด