ประวัติบริษัท

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC Global เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรามุ่งมั่นการพัฒนาเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและชุมชน เราเติบโตจากธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเลียม และกลุ่มอุตสาหกรรม และได้ขยายประเภทธุรกิจมายังการลงทุนในโครงการด้านพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน โดยปัจจุบัน UAC Global มีโรงไฟฟ้าในประเทศไทยกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 10 เมกะวัตต์

สินค้าหรือบริการของบริษัท : บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลายด้านทั้งในประเทศไทยและ CLMV ซึ่งสินค้าและบริการของเราจำแนกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ธุรกิจเทรดดิ้ง (เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ในกลุ่มพลังงาน ปิโตรเลียม และอุตสาหกรรม), ธุรกิจการผลิตในด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน, ธุรกิจการผลิตเคมีภัณฑ์ (กลุ่ม latex emulsion และ polymer) และกลุ่มสาธารณูปโภค เราดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และการมองหาโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนอยู่เสมอ

ติดต่อเรา

  • 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • 02-936-1701-6

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด