ประวัติบริษัท

บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  ในเครือของบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สินค้าหรือบริการของบริษัท : ประกอบธุรกิจ ออกแบบระบบวิศวกรรม จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้าง สำหรับ สถานีไฟฟ้าแรงสูง โครงข่ายระบบส่ง ระบบจำหน่าย ขนานกับระบบสื่อสารในการควบคุมและสั่งการสองทาง เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบควบคุมระบบสั่งการอัตโนมัติในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและในระบบส่งไฟฟ้าขนาดแรงดันถึงระดับ 500 กิโลโวลต์ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ไมโครกริด (Micro Grid) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ระบบควบคุมสั่งการอัตโนมัติ ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI System) ระบบควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบส่งไฟฟ้า (Control and Protection Relay Board) และ ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ (Integrated Water Management System)

ติดต่อเรา

  • 1/333 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • 02-910-9700

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด