บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด

 ประวัติบริษัท

จากประสบการณ์ กว่า 40 ปี ที่เราได้ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อตรง และความเป็นมาตรฐานในการให้บริการตลอดมา บริษัท ปรีชาถาวร จำกัด ได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการให้บริการแก่ท่าน ว่าเราจะไม่ทำให้ผิดหวังใน คุณภาพและผลงานที่เราได้สร้างให้กับท่าน ปัจจุบันเราพร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู่สหัสวรรษใหม่ เราได้พัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาระบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้แก่ท่านที่จะให้ความไว้วางใจให้เราได้มีโอกาสรับใช้ท่านในอนาคต

สินค้าหรือบริการของบริษัท

  • ซ่อมรถยนต์, ออกแบบ ดัดแปลง และผลิตรถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน, ซ่อม ออกแบบ วิจัย และผลิตยุทโธปกรณ์ทางทหาร, งาน Reverse Engineering

ติดต่อเรา

  • 28/4 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • 034-424-741

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณชัยณรงค์ ปูชนียกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณชัยณรงค์ ปูชนียกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด