บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้ดำเนินการและลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศลาว ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย นอกจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดชนิดต่างๆแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้พลังงานของผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ

Accelerate energy transition towards sustainable and
reliable power through innovative energy solutions for all

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายในปีพ.ศ. 2568 กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการ

  • ขยายธุรกิจด้วยการลงทุนอย่างชาญฉลาด ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของบริษัทในกลุ่ม และสัมพันธภาพกับพันธมิตรที่เลือกสรรแล้ว
  • เชื่อมโยงผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่มีความล้ำสมัยด้วยธุรกิจบริการ energy as a service
  • สร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในฐานะผู้นำด้านพลังงานสะอาดที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สินค้าหรือบริการของบริษัท

ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
  • 02-335-8999

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณชัยวัฒน์  โควาวิสารัช

คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) รุ่นที่ 22

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด