ประวัติเกี่ยวกับบริษัท 

กลุ่มมิตรผลเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับที่ 3 ของโลก และผู้นำด้านพลังงานทดแทนรายใหญ่ในเอเชียที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยกลุ่มมิตรผลมีแนวทางการพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิด From Waste to Value Creations” มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมไบโอเบส ซึ่งจะช่วยสร้างการพัฒนา
อย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน กลุ่มมิตรผล มีการดำเนินงานอยู่ในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย

สินค้าหรือบริการของบริษัท

ผลิตน้ำตาล, พลังงานทดแทน (ไฟฟ้าชีวมวล เอทานอล พลังงานแสงอาทิตย์), วัสดุทดแทนไม้, ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มไบโอเบส เช่น Cosmetic, Skin Care

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  • 02 794 1000
  • @Mitr Phol Sugar

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ คณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ คณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด