ประวิติบริษัท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด   (มหาชน)  เป็นอันดับหนึ่งในการขายสินค้าและบริการด้าน GPS Tracking ในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีขยายงานออกไปทั้งทางด้านการพัฒนาโปรแกรมพิเศษสำหรับบริหารจัดการงานขนส่งการพัฒนาระบบแผนที่ DIGITAL  เพื่อมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ GPS  รวมถึงด้านการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า  IoT   Solutions ให้กับองค์กรชั้นนำหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  เพื่อสร้างสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ ให้ก้าวทันนานาประเทศทั่วโลก

                  โดยบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยเริ่มต้นกับธุรกิจที่เกี่ยวกับการเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งโดยการจัดตั้งศูนย์ Driver Testing Center เพื่อทดสอบความสามารถของผู้ขับขี่ โดยมีความคาดหวังจะช่วยประเทศไทยให้มีมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น ต่อมาทางบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจโดยมีการออกแบบ และผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในการควบคุม และตรวจสอบยานพาหนะ โดยเริ่มจากการออกแบบกล่องดำบันทึกการใช้งานรถ จนพัฒนามาเป็นระบบติดตามรถด้วยเทคโนโลยี Real-time GPS ในปัจจุบัน

สินค้าหรือบริการของบริษัท : บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) คือ ผู้นำธุรกิจอันดับหนึ่งในการขายสินค้าและบริการด้าน GPS Tracking รวมถึงการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า IoT Solutions ให้กับองค์กรชั้นนำหรือหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและก้าวทันนานาประเทศทั่วโลก

ติดต่อเรา

  • 63 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  • 1176 (24 ชั่วโมง)
  • @dtcgps_iot

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณจิราพร ลายลักษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รุ่นที่ 12

คุณจิราพร ลายลักษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รุ่นที่ 12

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด