วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมสื่อสาร ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงานทดแทน และการจัดจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบด้วยการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ”

พันธกิจ (Mission)

  • ดำเนินการจัดจำหน่ายและส่งสินค้าทางด้านวิศวกรรมด้วยราคาที่เหมาะสมและบริการที่ได้มาตรฐานระดับดีเยี่ยม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้าของบริษัท
  • ดำเนินการติดตั้งระบบโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามาตรฐานสากล
  • ดำเนินการประมูลงานและติดตั้งระบบงานด้านวิศวกรรมสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศจนสำเร็จเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากล
  • ดำเนินงานธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและบริหารจัดการพลังงาน ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อให้เป็นแหล่งพลังงาน ทางเลือกใหม่ที่สำคัญของประเทศไทย  

 

สินค้าหรือบริการของบริษัท

CSS ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามจากผู้ผลิตตราสินค้าชั้นนำระดับสากลต่างๆ เช่น ตราสินค้า Phelps Dodge ตราสินค้า Philips และตราสินค้า 3M

ติดต่อเรา

  • เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  • 02-018-1111

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

วิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 23

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด