คุณรัชนก ผลห้า

คุณรัชนก ผลห้า

ประวัติการศึกษา

  • .. 2532 ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 

ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีด้า เทค จำกัด

 

ประสบการณ์การทำงาน

  • .. 2533 – 2535 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยแปซิฟิค ฟู้ดส์ จำกัด
  • .. 2536 – 2538 ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายเทคนิค บริษัท วินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด

 

แนวคิด/หรือเป้าหมาย

  • โดยการตั้งเป้าหมายและหาวิธีการเพื่อนำการบรรลุเป้าหมายและที่สำคัญแต่ละเป้าหมายของแต่ละแผนกต้องสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกันกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในแต่ละลำดับชั้น

 

รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

  • ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม พ.. 2563