คุณอนุพงศ์ ศิริอุดมเศรษฐ

คุณอนุพงศ์ ศิริอุดมเศรษฐ

ประวัติการศึกษา

  • ประถมศึกษา โรงเรียรเทสบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
  • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

  • MANAGING DIRECTOR บริษัท โอเรียนทัล สูดิโอ จำกัด

 

ประสบการณ์/หรือผลงาน

  • 2530 สถาปนิก บริษัท เบรนเนีย จำกัด
  •  2530 – 2532 สถาปนิกโครงการ สำนักงาน แดน วงศ์ประศาธน์
  •  2532 – 2534 สถาปรนิกโครงการ บริษัท เออร์เบิ้น อาร์คิเตคสื จำกัด
  • 2539 – 2541 สถาปนิกประจำกองบรรณาธิการ วารสาร อาษา
  •  2534 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเรียนทัล สตูดิโอ จำกัด

 

รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

  • 2563 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ด้านผลงานดีเด่น

 

แนวคิด/หรือเป้าหมาย

มุ่งมั่น ทุ่มเทเต็มที่ในการทำงานเสมอ พร้อมกับการมองโลกในเชิงบวก เพราะมั่นใจว่าจะทำให้ทุกเรื่องดำเนินไปได้ด้วยดี