คุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร

คุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร

ประวัติการศึกษา

 • .. 2523 ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท พี.เอส.บี.จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสเตอร์เคอร์เทน จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แฮปปี้แลนด์โฮลดิ้ง จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท กาแลคซี่ กรุ๊ป จำกัด ผู้
 • จัดการทั่วไป บริษัท เซ็นทรัล ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด 
 • ผู้อำนวยการสาขา บริษัท เอกชัย ดิชทริบิวชั่น จำกัด 
 • ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด 
 • ผู้อำนวยการเขต/ผจก.ร้านภาคตะวันออก บริษัท ชินวัตร เพจจิ้ง จำกัด
 • ผู้ว่าการ การยาสูบแห่งประเทศไทย

รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

 • ได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี พ.. 2549 สาขาพัฒนาชุมชน จากหนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์
 • รางวัลคนดีศรีสระบุรี ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง จากเทศบาลเมืองแก่งคอย ปี พ.. 2549
 • ได้รับรางวัลโรงพยาบาลโปร่งใสและมีคุณธรรม ในฐานะประธานบริหารงาน โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • ได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติยศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.. 2563