คุณบุญลือ ทั้งวัชรพงศ์

คุณบุญลือ ทั้งวัชรพงศ์

ประวัติการศึกษา

 • 2533 ปริญญาตรี ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2544 ปริญญาโท บริหารธุรกิจผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทแมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส ประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ ประเทศไทย

 

ประสบการณ์/หรือเป้าหมาย

 • 2547 ถึงปัจจุบัน บริษัทแมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส ประเทศไทย บริษัทแมคคีย์เป็นบริษัทในเครือ ไทสันฟู้ด จากประเทศเมริกา และเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทเนื้อแปรรูป โดยบริษัทแมคคีย์ เป็นผู้ผลิตเนื้อไก่ปรุงสุกแปรรูป ส่งออกทั้งในประเทศกลุ่มยุโรปและเอเชีย และเป็นผู้ส่งมอบเนื้อไก่แปรรูปรายใหญ่ให้กับบริษัทฟาสท์ฟู้ดรายใหญ่หลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • 2562 กรรมการผู้จัดการในบริษัท
 • 2538 – 2547 ผู้จัดการปฏิบัติการ
 • 2535 – 2538 Unilever Walls Ice cream
 • 2533 – 2535 CP 3 Meiji

 

รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

 • นำบริษัทให้ได้รับในระดับโลก ในฐานะผู้นำระบบสินค้าคุณภาพและเป็นผู้นำนวัตนกรรมการผลิตเพื่อให้เกิดการให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 2563 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน

 

 แนวคิด/หรือเป้าหมาย

การสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดการดูแลชุมชนรอบที่ทำงานเหมือนญาติพี่น้อง และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

 

ผลงานที่มีต่อสถาบัน/สมาคมศิษย์เก่าฯ

 • สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามที่สมาคมได้จัดบริจาคหนึ่งหมื่นบาทเพื่อช่วยสร้างอนุสาวรีย์ อาจารย์ปิฏฐะ บุนนาค
 • บริจาคหนึ่งหมื่นบาทย้ายอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร
 •  บริจาคหนึ่งหมื่นบาทจัดทำหนังสืองานเลี้ยงศิษย์เก่าที่สัตหีบ