ประวัติบริษัท

จากแนวความคิดที่ต้องการจะพัฒนางานบริการบำรุงรักษาลิฟต์ และบันไดเลื่อน ให้มีความแตกต่าง มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคที่ถูกผูกขาด ในงานบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านราคาค่าบริการ  และค่าอุปกรณ์อะไหล่

 อี ซี จี  จึงก่อกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ 2540  โดยการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรคนไทย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ ในส่วนงานบำรุงรักษา และงานปรับปรุงลิฟต์มากกว่า 30 ปี  รวมทั้งช่างเทคนิคจำนวนมาก ซึ่งผ่านประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านลิฟต์และบันไดเลื่อน จากบริษัทผู้ผลิต, จำหน่าย, ติดตั้ง และให้บริการ ลิฟต์/บันไดเลื่อน ชั้นนำ โดยทีมงานผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีเป้าหมายร่วมกันคือ

สินค้าหรือบริการของบริษัท :

 1. จำหน่าย ติดตั้ง ลิฟต์ “ECG ELEVANIC” (Sell New elevator)
 2. จำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์และบันไดเลื่อน (Sell elevator/escalator spare parts)
 3. บริการบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนทุกยี่ห้อ (Maintenance & Service of elevators / escalator from any brand)
 4. บริการปรับปรุง ซ่อมแซม (Modernization and Repairs)
 5. บริการให้คำปรึกษา แนะนำ (Consultants)
 6. ปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส (Touchless Button)
 7. เครื่องฟอกอากาศ ฆ่าเชื้อภายในลิฟต์ (Pro Expert Technology)
 8. ออกแบบ ติดตั้ง ระบบควบคุมทางเข้า – ออก (Entrance & Exit System)
 9. ออกแบบ ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

ติดต่อเรา

 • 14 ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 13 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 • 02-012-0559

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

นายปราโมทย์ พรหมรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นที่ 28

นายปราโมทย์ พรหมรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นที่ 28

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด