บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและขายชิ้นงานพลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบสุญญากาศ (Manufactures and sales of plastic vacuum thermal forming products) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตจะผลิตตามข้อกำหนดและแบบ (drawing) ที่กำหนดโดยลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนด ISO9001, 14001, 45001

สินค้าหรือบริการของบริษัท

ผลิตและขายชิ้นงานพลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบสุญญากาศ (Manufactures and sales of plastic vacuum thermal forming products)

ติดต่อเรา

  • 223/10,223/14 หมู่3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณดำรงค์ สุขุมพันธ์พงศ์

คุณดำรงค์ สุขุมพันธ์พงศ์

วิศวกรรมศาสตร์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด